Etablererprøven for serveringsvirksomhet

Beskrivelse


Før et serveringssted kan få serveringsbevilling, må daglig leder for serveringsstedet ha bestått etablererprøven. (Dette er ikke det samme som kunnskapsprøven etter alkoholloven). Etablererprøven skal sikre at ansvarlig for et serveringssted har de nødvendige kunnskapene om økonomistyring og lovgivning av betydning for driften. Kommunen skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven. Etablererprøven er en flervalgsprøve. Du vil få 90 minutter til å besvare den. For å få bestått prøve må 40 av 50 svar være riktige. Ta med gyldig legitimasjon. Ansvarlig for prøven i rogaland er Sverre Skårland, Rogaland brann og redning. Miljørettet helsevern og skjenkekontroll, Jærveien 107, 4318 Sandnes. Tlf 51502375. Her kan du melde deg opp til prøve.  


Målgruppe


Daglig leder i virksomhet som har eller søker om serveringsbevilling  


Oppdatert


30.11.2015 09:35