Etablerarstipend for nyetablerarar

bedrifter personer - Klikk for stort bildeStrand kommune har eit etablerarstipend for dei som nyleg har starta opp eiga verksemd. Dette er pengar som skal nyttast til planlegging, marknadsføring, studieturar, kompetanseheving med vidare, men ikkje investeringar.

Strand kommune innførte i 2004 eit etablerarstipend som nyetablerarar kan søke på ved oppstart av bedrift inntil kr 10 000. Støtta kan gå til marknadsføring, studieturar, kompetanseheving, kurs, planlegging, men ikkje til investeringar. For å få etablerarstøtte, må du ha ein rettleiingstime hos Næringssjef eller Bedriftsutvikling i Ytre Ryfylke. Ta kontakt for å avtale tid

 

Det finst eige skjema for etablerarstipend som skal sendast til postmottak@strand.kommune.no