Tilskott

I Strand kommune har vi 90% tilskott til planting, markarbeid / rydding i hogstfelt, gjødsling og ungskogpleie.

 

Tilskott til skogsbilvegar kan løyvast av fylkesmannen, det er felles veg prosjekt som hovedsakeleg vil få tilskott.

 Her finner du tilskottskjemaer.