Status

Skoleutbygging

Designforslag Strandhogg - Klikk for stort bildeDesignforslag Strandhogg Strand kommunestyre vedtok i møte 18.6.2014 å basere framtidig skoledrift, rehabilitering og skoleutbygginger på det som kalles konsept 1A i Norconsult forslag til skolestruktur.

 

Publisert av Terje Ersland. Sist endret 28.09.2015

Konsept 1A tilsier at det med utgangspunkt i det antatte elevtallet for 2030 utarbeides en helhetlig utbyggingsplan for skoleområdene på Tau og Jørpeland som ivaretar ombyggingsbehov og behov for nybygg. Tall og prognoser fra utviklingen av privatskolene må også tas med i denne utbyggingsplanen.

 

I planleggingsprosessen for skoleutbyggingene skal kommunen bl.a. vektlegge at:

  • Skolene dimensjoneres til å kunne takle elevtallsveksten frem til 2030.
  • Det blir kortest mulig avstand mellom hjem og skole for flest mulig av elevene (gå/sykle) samt trafikksikker adkomst til skoleområdene
  • Det bygges fleksible skolebygg
  • Det anlegges attraktive og utfordrende uteområder
  • Universell utforming vektlegges.
  • Rom og funksjonsprogram sikrer gode klasserom, nok grupperom, gode arbeidsplasser for lærerne, felles rom (aula), kantine, kroppsøving samt andre nødvendige funksjoner.

 

Det legges i kommunestyrets vedtak ekstra vekt på medvirkning fra skolens ledelse, ansatte, SU, FAU, elevråd, ansattes organisasjoner og ulike eksterne kompetansemiljøer, samtidig som det er viktig å innhente kunnskap og inspirasjon fra andre kommuner.

 

Det foregår nå en plan- og designkonkurranse for skoleutbyggingen på Tau som omfatter barne- og ungdomskolen. Det er i denne omgang 3 arkitektkontor som kjemper om kontrakten for å bli med i den videre skoleutformingen.

 

 Designforslag fra KrossvAtnet til tauÅa - Klikk for stort bildeDesignforslag fra KrossvAtnet til tauÅa Designforslag Superparken - Klikk for stort bildeDesignforslag Superparken

Publisert 03.02.2016

Plan- og design konkurranse skoleområde Tau - godkjenning av juryens innstilling til vinner, blir behandlet i formannskapet den 10.02.2016 under sak 005/16.

 

Publisert 03.02.2016

Utbyggingsbehov og skolestruktur for den offentlige grunnskolen 2014-2030 ble behandlet i kommunestyret den 18.06.2014  i sak 028/14.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Bygg og eiendom
Leder: Geir Danielsen Besøksadresse: Rådhusgaten 2a
Postboks 115, 4126 Jørpeland
E-post : geir.danielsen@strand.kommune.no
Telefon
: 51 74 30 99

Faks
: 51 74 30 01
Mobil
: 40412731
Org.nr.
: 964 978 751