Kommunestyret Klageutvalget Kontrollutvalget Ordfører Formannskapet Administrasjonsutvalget Forvaltningsutvalget Levekårsutvalget Seniorrådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Ungdomsrådet Forliksrådet Takstnemnd for eiendomsskatt Overtakstnemnd for eiendomsskatt Valgstyret Samarbeidsutvalg for skolen x 6 Overformynderiet Admisenteret Avanti Rogaland kontrollutvalgssekretariat Ryfylke IKS IVAR Greater Stavanger Ryfylkemuseet Stiftelsen Tou Brug Reisemål Ryfylke Lysefjorden utvikling Lyse energi Rogaland kommunerevisjon Ryfylke mijøverk Ryfylke friluftsråd Ryfylke vinterlandbruksskole SR-bank Preikestol-stiftelsen Interkommunalt arkiv Rogaland

Kontakt

Politisk sekretariat
Leder: Geir Bolme Besøksadresse: Rådhusgt 2a
Boks 115, 4126 Jørpeland
E-post : geir.bolme@strand.kommune.no
Telefon
: 51743004

Faks
: 51743001
Mobil
: 97585565