Stortingsvalg og sametingsvalg 2021

I 2021 skal det både være stortingsvalg og sametingsvalg.

Stortingsvalg 2021

Valgdag 2021

Stortingsvalg: Det blir avholdt stortingsvalg i Strand kommune mandag 13. september.

Sametingsvalg: I Strand kommune er det kun mulig å forhåndsstemme til sametingsvalget - ikke stemme på selve valgdagen.

Informasjon om valg fra Valgdirektoratet

Se valg.no

Hvem har stemmerett?

STORTINGSVALG

1. Norske statsborgere som oppfyller følgende vilkår:
a) vedkommende vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret,
b) vedkommende har ikke mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og
c) vedkommende er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.

2. Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett uavhengig av vilkåret i bokstav c.

3. For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.


SAMETINGSVALG

Alle som står innført i Sametingets valgmanntall.

 

Hvor kan jeg stemme på valgdagen?

Kommunestyret har bestemt at det skal være valg i disse seks valgkretsene i Strand på valgdagen, 13.09.2021:

1. Nordre Strand
2. Bjørheimsbygd
3. Tau
4. Midtun (Heia)
5. Jørpeland
6. Idse og Kolabygda