Stortingsvalg og Sametingsvalg 2021

Stortingsvalg og Sametingsvalg 2021

Stortingsvalget 2021 - valgresultat

Valgresultat fra Strand finner du på valgresultat.no

Her er valgprotokollen (PDF, 8 MB) fra Strand kommune. Valgstyret behandler og signerer protokollen i møte 30.09.2021.

Sametingsvalget 2021 - valgresultat

Resultat fra sametingsvalget finner du på Valgresultat.no

Valgstyret

I en kommune er det valgstyret har ansvar for forberedelse og gjennomføring av stortingsvalg.

I Strand er det formannskapet som fungerer som valgstyre, ledet av ordfører Irene Heng Lauvsnes.

Valgstyrets møter finner du på kommunens møtekalender.

Informasjon om valg fra Valgdirektoratet

Se valg.no