Stortingsvalg og sametingsvalg 2021

I 2021 skal det både være stortingsvalg og sametingsvalg.

Stortingsvalg 2021

Godkjente valglister til stortingsvalget - Rogaland

Her finner du oversikt over alle godkjente valglister til stortingsvalget 2021 i Rogaland.

Forhåndsstemming og tidligstemming

Tidligstemming er et tilbud til de som ikke kan stemme i vanlig forhåndsstemmeperiode eller på valgdagen. Velger må søke om å tidligstemme - kontakt kommunen på 51743000 eller på e-post postmottak@strand.kommune.no  Tidligstemming foregår i rådhuset, politisk møterom, fra 1. juli til 9. august mellom 10:00 og 14:00 - for de som har søkt og fått avtale om tid for stemming.

Forhåndsstemming skjer fra 10. august til og med 10. september klokka 16:00. Det blir satt opp en brakke på parkeringsplass utenfor rådhuset på Jørpeland der det blir mulig å forhåndsstemme mellom klokka 09:00 og 16:00 mandag-fredag.

Utvida åpningstid:
Torsdag 12.08., 19.08., 26.08., 02.09. og 09.09. - klokka 09:00-18:00.
Lørdag 28.08. og 04.09. - klokka 10:00-16:00.

Forhåndsstemme for deg som er i karantene:
Vent til du er ute av karantene med å stemme. Hvis dette ikke er mulig - ta kontakt med kommunen for å avtale tid for stemming. Telefon 5174300 eller postmottak@strand.kommune.no

Ambulerende forhåndsstemming blir det ved Jonsokberget, Tautunet og Strand videregående skole - 2 timer på hvert sted (dato ikke fastsatt).

Stemme hjemme - Velgere som på grunn av sykdom/ uførhet/ koronaisolasjon ikke kan avgi stemme på vanlig stemmested, kan søke om å få stemme hjemme/ der de oppholder seg. Send ev. søknad til postmottak@strand.kommune.no eller ta kontakt på telefon 51753000 fra 10. august til 10. september klokka 10:00.

Covid-19 smitteverntiltak - De gjeldende regler for smittevern følges i alle valglokaler. De som er smittet, i karantene eller har mistanke om smitte skal ikke møte opp i valglokalene, men ta kontakt med kommunen for å avtale hvor og når de kan avlegge stemme.

 

Hvor og når kan jeg stemme på valgdagen?

Kommunestyret har bestemt at det skal være valg i disse seks valgkretsene i Strand på valgdagen, 13.09.2021:

1. Nordre Strand - Nordre Strand oppvekstsenter. Åpent klokka 13:00-20:00.
2. Bjørheimsbygd - Bjørheimsbygd skole. Åpent klokka 14:00-20:00.
3. Tau - Tau Aktivitetshus. Åpent klokka 09:00-20:00.
4. Midtun - Heia skole. Åpent klokka 14:00-20:00.
5. Jørpeland - Torghuset. Åpent klokka 09:00-20:00.
6. Idse og Kolabygda - Idse grendahus. Åpent klokka 14:00-20:00.

Valgkortet blir digitalt

Ved det kommende stortingsvalget får du tilsendt valgkortet ditt digitalt.

Har du reservert deg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen din i registeret de siste 18 månedene, kommer du til å få valgkortet tilsendt på papir.

Du er ikke nødt til å ha med valgkort for å stemme, med det går raskere om du har det med.

Det du ha med når du skal stemme er legitimasjon med navn, fødselsdato og bilde.

Hvordan stemmer jeg?

Selve valget foregår ved personlig oppmøte i et valglokale på valgdagen, eller ved å avgi forhåndsstemme. Har du avgitt forhåndsstemme, er det denne som gjelder. 

Du kan fritt bestemme om du ønsker å avgi forhåndsstemme eller stemme på valgdagen.

Alt du trenger i valglokalet for å stemme, er legitimasjon med navn, fødselsdato og bilde. Ta gjerne med valgkortet ditt, da tar det kortere tid.

Inne i valglokalet

Når du kommer inn i valglokalet, blir du møtt av en valgmedarbeider som kan hjelpe hvis det er noe du lurer på, og vise deg til et stemmeavlukke.

  1. Ta stemmeseddelen til partiet du vil stemme på.
  2. Hvis du vil endre på stemmeseddelen står det veiledning bak på stemmeseddelen.
  3. Brett stemmeseddelen med partinavnet inn og feltet for stempling ut – da kan ingen se hva du stemmer. Det skal ikke brukes konvolutt eller annet omslag rundt stemmeseddelen.
  4. Gå til en valgfunksjonær og vis legitimasjon, og ev. valgkort, slik at de finner deg i manntallet.
  5. Valgfunksjonæren setter stempel på utsiden av stemmeseddelen. Det må være stempel på stemmeseddelen for at den skal bli godkjent. 
  6. Legg den stemplede stemmeseddelen i valgurnen.
  7. Takk for valgdeltakelsen!
Hjelp til å stemme

Ta kontakt med en valgmedarbeider hvis du har spørsmål eller trenger veiledning når du skal stemme. Valgmedarbeiderne har taushetsplikt.

Har du en psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse som gjør at du ikke kan stemme alene? Da har du rett på å få hjelp til å stemme av en valgmedarbeider eller en annen person som du sjøl peker ut.

Hvem har stemmerett?

STORTINGSVALG

1. Norske statsborgere som oppfyller følgende vilkår:
a) vedkommende vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret,
b) vedkommende har ikke mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og
c) vedkommende er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.

2. Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett uavhengig av vilkåret i bokstav c.

3. For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.


SAMETINGSVALG

Alle som står innført i Sametingets valgmanntall.

 

Står jeg i manntallet?

Har du flyttet og folkeregisteret ikke har mottatt flyttemelding innen 30. juni 2021, står du fremdeles oppført i kommunen du flyttet fra.

Du kan da velge å stemme der (i kommunen du flyttet fra) valgdagen 13.09., eller forhåndsstemme i Strand mellom 10.08. og 10.09.

Manntallet legges ut til offentlig ettersyn fra 14. juli til og med valgdagen i resepsjonen i rådhuset på Jørpeland.
 

Valgdag 2021

Stortingsvalg: Det blir avholdt stortingsvalg i Strand kommune mandag 13. september.

På valgdagen kan du bare stemme i din hjemkommune - der du er folkeregisterført.

Sametingsvalg: I Strand kommune er det kun mulig å forhåndsstemme til sametingsvalget - ikke stemme på selve valgdagen.

Covid-19 - smittevern ved valget?

Det skal være trygt å avgi stemme. Vi vil derfor sørge for å ha godt smittevern i alle valglokaler.

Velgere som ikke skal stemme i ordinære stemmelokaler

  • de som er i karantene
  • de som er i isolasjon på grunn av smitte
  • de som har nyoppståtte luftveissymptomer/ eller sykdomsfølelse

I starten av forhåndsstemmeperioden kan disse velgerne vente til de er friske/ ute av karantene og isolasjon før de stemmer. Hvis dette ikke er mulig (i slutten av forhåndsstemmeperioden), tar disse velgerne kontakt med valgsekretariatet i kommunen for å avtale måte å få avlagt stemme, det kan for eksempel være stemming i egnet lokale/ drive-in-stemming eller stemme hjemme.

Vi oppfordrer flest mulig til å forhåndsstemme ved årets valg for å begrense smitterisiko på grunn av koronapandemien.

Er du i karantene eller isolasjon?

Vi anbefaler deg som er i karantene å vente med å stemme til du er ute av karantenen. Hvis dette ikke lar seg gjøre, tar du kontakt med kommunen for å avtale hvor og hvordan du skal stemme.

Er du i isolasjon, eller har symptomer på luftveisinfeksjon, skal du vente med å stemme til du er frisk og ute av isolasjon. Den siste uken før valgdagen (13.09.) kan du stemme hjemme/ der du oppholder deg. Da vil to valgmedarbeidere med smittevernutstyr komme hjem til deg for å ta imot stemmen din. Du må ha på deg munnbind når du avlegger stemme hjemmefra.

Hvis du er i karantene eller isolasjon siste uka før valgdagen, kan du søke om å stemme hjemme fram til klokka 10:00 på valgdagen mandag 13.09.

For som av annen grunn (sykdom/ uførhet) ikke kan stemme i valglokalet, er frist for å søke om å stemme hjemme fredag 10.09. klokka 10:00.

Spørsmål om valg - hvem kontakter jeg?

Valgansvarlig i Strand kommune er Kristin Spørkel Gjerde

E-post: kristin.gjerde@strand.kommune.no

Telefon: 51 74 30 38

Mobiltelefon: 474 58 499

Valgstyret

I en kommune er det valgstyret har ansvar for forberedelse og gjennomføring av stortingsvalg.

I Strand er det formannskapet som fungerer som valgstyre, ledet av ordfører Irene Heng Lauvsnes.

Valgstyrets møter finner du på kommunens møtekalender.

Informasjon om valg fra Valgdirektoratet

Se valg.no

Sametingsvalget

I Strand er det kun mulig å forhåndsstemme til sametingsvalget. Dette gjelder alle kommuner som har færre enn 30 manntallsført i manntall for sametingsvalget. 

Forhåndsstemmeperioden er fra 10. august til 10. september.

På valgdagen, 13.09.2021, må de som ønsker å stemme på sametingsvalget avgi stemme i den kommunen de er manntallsført (dvs. ikke i Strand).

Flere opplysninger om sametingsvalget, som stemmerett og listeforslag til sametingsvalget, finner du på sametingets nettsider SÁMEDIGGI.