Valglister til kommunestyrevalget 2019

Ifølge valgloven skal listeforslag til kommunestyrevalg legges ut til ettersyn etter hvert som kommunen mottar dem.

Partier og grupperinger har levert valglister til årets kommunestyrevalg innen fristen
1. april 2019.

Kommunen har mottatt valglister fra

Arbeiderpartiet (PDF, 282 kB)

Bygdeliste for Tau og nordbygda (PDF, 165 kB)


Kristelig Folkeparti (PDF, 298 kB)

Miljøpartiet De Grønne (PDF, 182 kB)

Rødt (PDF, 298 kB)

Senterpartiet (PDF, 379 kB)

 

Det er valgstyret som skal godkjenne valglistene. Dette skjer i møte 22. mai.

Når listene er godkjent, skal de offisielle valglistene legges ut til gjennomsyn. Det er de offisielle valglistene som blir stemmesedler ved årets kommunestyrevalg.