Valgdag kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

9. september 2019 skal det avholdes kommunestyre- og fylkestingsvalg i Strand. 

Da skal det velges representanter til kommunestyret i Strand og fylkestinget i Rogaland for perioden 2019 - 2023.

Kommunestyret er kommunens øverste organ. De gjør vedtak i lokale saker som blant annet gjelder barnehager, barnevern, plan- og arealspørsmål, grunnskole, kultur og helse- og omsorgstjenester.

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste organ. Fylkestinget behandler saker som gjelder videregående opplæring, fylkesveger, ferjestrekninger, lokal kollektivtransport og kultur.

Informasjon om valg finnes på Valgdirektoratets sider Valg.no