Valg av eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Etter kommunestyrevalget 9. september 2019 skal det velges nytt eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Strand.

Brukerorganisasjonene og pensjonistforeningene kan foreslå medlemmer og varamedlemmer til eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. På grunn av krav om kjønnsbalanse i rådene, anbefales det å foreslå både kvinner og menn.

Frist for innsending av forslag er 16. september 2019.

Forslag sendes på e-post til postmottak@strand.kommune.no
eller til Strand kommune, politisk sekretariat, postboks 115, 4126 Jørpeland.