Tidsfrister kommunestyrevalg 2019

Det er frister for forskjellige saker og oppgaver i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019. Noen frister står i lovverket, andre har valgstyret i Strand fastsatt.

Partienes frist for å levere listeforslag: 1. april klokka 12:00.
Partienes frist for å tilbakekalle listeforslag: 23. april klokka 12:00.
Listekandidaters frist for å søke om fritak fra å stå på liste: 2. mai.
Partienes frist for å bestille stemmesedler til eget bruk: 20. mai.
Partienes frist for å bestille manntall: 20. mai.
Underretning til partiene om listeforslag er godkjent eller ikke: 24. mai.
Valglistene legges ut til gjennomsyn og overskriftene på valglistene kunngjøres: 24. mai.
Partienes klagefrist for godkjente/ forkastede listeforslag: 31. mai.
Manntall legges ut til offentlig ettersyn: Så snart som mulig etter 30. juni til og med 9. september.
Kunngjøring av tid og sted for utlegging av manntall: Så snart som mulig etter 30. juni.
Velgeres søknadsfrist for ambulerende stemmegivning (stemme hjemme): 5. september klokka 15:00.
Klagefrist for valgoppgjør: 17. september.