Stemme på valgdagen 9. september

Kommunestyret har vedtatt at det skal avholdes valg i sju stemmekretser i Strand:

1. Nordre Strand

2. Bjørheimsbygd

3. Tau

4. Midttun (Heia)

5. Jørpeland

6. Idse

7. Kolabygda

Det blir informert om valglokaler og åpningstider når valgstyret har gjort vedtak om dette, i møte 22. mai.