Stemme på valgdagen 9. september

Kommunestyret har vedtatt at det skal avholdes valg i sju stemmekretser i Strand:

Nordre Strand
Valglokale: Nordre Strand skule, Fiskåvegen 987
Åpningstid: Klokka 15:00 - 20:00

Bjørheimsbygd
Valglokale: Bjørheimsbygd skule, Tjøstheimvegen 614
Åpningstid: Klokka 15:00 - 20:00

Tau
Valglokale: Tau Aktivitetshus, Ryfylkevegen 1991
Åpningstid: Klokka 09:00 - 20:00

Midtun (Heia)
Valglokale: Heia skule, Heia 55
Åpningstid: Klokka 15:00 - 20:00

Jørpeland
Valglokale: Torghuset, Rådhusgata 5
Åpningstid: Klokka 09:00 - 20:00

Idse
Valglokale: Idse grendahus, Idsevegen 277
Åpningstid: Klokka 15:00 - 20:00

Kolabygda
Valglokale: Lysefjordsenteret, Ryfylkevegen 61
Åpningstid: Klokka 15:00 - 20:00