Hvem har stemmerett?

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 har følgende personer stemmerett:

  1. Norske statsborgere som fyller 18 år innen utgangen av 2019, som er, eller har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.
     
  2. Statsborgere fra andre nordiske land (det vil si Danmark, Island, Finland eller Sverige) som har fylt 18 år innen utgangen av 2019, og som er registrert bosatt i Norge senest 30. juni 2019.
     
  3. Øvrige utenlandske statsborgere som fyller 18 år innen utgangen av 2019, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen 9. september 2019.

 

Det er en betingelse at velger ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven §53.
 

De som har stemmerett må stå i manntallet i sin kommune. Innbyggere kan kontrollere manntall for Strand kommune i resepsjonen i rådhuset fra 11. juni til 9. september (valgdagen). Manntall legges ut på papir, det blir ikke tilgjengelig elektronisk.


Velgere med stemmerett, som står i manntallet, får tilsendt valgkort fra Valgdirektoratet senest i august 2019.


Man må ha med legitimasjon for å kunne stemme ved valget.