Forhåndsstemme

Det er mulig å forhåndsstemme til høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg. Tid og sted for tidlig- og forhåndsstemmegivning blir publisert når valgstyret har gjort vedtak om dette i møte 22. mai.

Tidligstemming
Fra mandag 1. juli til fredag 9. august.
Dette gjelder velgere som ikke kan avgi stemme i perioden for ordinær forhåndsstemmegivning eller på valgdagen.

Forhåndsstemming
Fra mandag 12. august til fredag 6. september.
Forhåndsstemming er for velgere som ikke kan/ ønsker å avgi stemme på valgdagen.

Stemme hjemme
Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemming, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg.

Søknadsfrist for å stemme hjemme: Torsdag 5. september klokka 15:00.