Det er mulig å enten tidligstemme eller forhåndsstemme til høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Manntall for Strand kommune er lagt ut til offentlig ettersyn i Rådhuset på Jørpeland fra 11. juli til og med valgdagen 9. september. Her kan du undersøke om du står i manntallet.

Etter kommunestyrevalget 9. september 2019 skal det velges nytt eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Strand.

Valgstyret godkjente 22.05.2019 følgende lister til kommunestyrevalget 2019:

Det er frister for forskjellige saker og oppgaver i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019. Noen frister står i lovverket, andre har valgstyret i Strand fastsatt.

Kommunestyret har vedtatt at det skal avholdes valg i sju stemmekretser i Strand:

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 har følgende personer stemmerett:

9. september 2019 skal det avholdes kommunestyre- og fylkestingsvalg i Strand.