Det nye kommunestyret blir konstituert i møte 2. oktober 2019. Da velges også ordfører, varaordfører, formannskap og andre råd og utvalg i Strand kommune.

Valgstyret godkjente 22.05.2019 følgende lister til kommunestyrevalget 2019:

Trykk på lenkene for å komme til programmene til de forskjellige partiene.