Valgstyret godkjente 22.05.2019 følgende lister til kommunestyrevalget 2019:

Det er frister for forskjellige saker og oppgaver i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019. Noen frister står i lovverket, andre har valgstyret i Strand fastsatt.

Det er mulig å forhåndsstemme til høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg. Tid og sted for tidlig- og forhåndsstemmegivning blir publisert når valgstyret har gjort vedtak om dette i møte 22. mai.

Kommunestyret har vedtatt at det skal avholdes valg i sju stemmekretser i Strand:

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 har følgende personer stemmerett:

9. september 2019 skal det avholdes kommunestyre- og fylkestingsvalg i Strand.