Ifølge valgloven skal listeforslag til kommunestyrevalg legges ut til ettersyn etter hvert som kommunen mottar dem.

Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen de ønsker å stille til valg i.

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 har følgende personer stemmerett:

9. september 2019 skal det avholdes kommunestyre- og fylkestingsvalg i Strand.