Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015

Klikk for stort bilde 
14. september 2015 ble det avholdt kommunestyre- og fylkestingsvalg i Strand. Da ble det valgt representanter til kommunestyret i Strand og fylkestinget i Rogaland for perioden 2015 - 2019.

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste organ. Fylkestinget behandler saker som gjelder videregående opplæring, fylkesveger, ferjestrekninger, lokal kollektivtransport og kulturtiltak. 

Kommunestyret er kommunens øverste organ. Her blir det tatt beslutninger i lokale saker som blant annet gjelder barnehager, barnevern, plan- og arealspørsmål, grunnskole, helse- og omsorgstjenester og kultur.


Til kommunestyrevalget 2015 godkjente valgstyret i Strand 10 valglister:
 

Arbeiderpartiet (PDF, 303 kB)
Bygdeliste for Tau og Nordbygda (PDF, 151 kB)
Fremskrittspartiet (PDF, 223 kB)
Høyre (PDF, 248 kB)
Kristelig Folkeparti (PDF, 268 kB)
Miljøpartiet De Grønne (PDF, 186 kB)
Partiet De Kristne (PDF, 163 kB)
Senterpartiet (PDF, 324 kB)
Sosialistisk Venstreparti  (PDF, 238 kB)
Venstre (PDF, 280 kB)
 

VALGRESULTAT

Fylkestingsvalget


Resultat av fylkestingsvalget i Strand finner du i valgstyrets protokoll (PDF, 4 MB) for fylkestingsvalget 2015 og på Rogaland fylkeskommunes hjemmeside

Kommunestyrevalget


 

Protokoll (PDF, 10 MB)for kommunestyrevalget i Strand 2015.


Kommunestyret i Strand består av 29 medlemmer i perioden 2015 - 2019:
7 fra Arbeiderpartiet
7 fra Høyre
6 fra Kristelig Folkeparti
3 fra Fremskrittspartiet
2 fra Senterpartiet
1 fra Bygdeliste for Tau og nordbygda
1 fra Miljøpartiet De Grønne
1 fra SV
1 fra Venstre

Oversikt over kommunestyremedlemmer og navn på varamedlemmer finner du her: Navn (PDF, 242 kB) og  bilde (PDF, 2 MB)

Oversikt over hvor mange stemmer de ulike partier og kandidater fikk ved valget ser du i valgstyrets protokoll (PDF, 10 MB) for kommunestyrevalget 2015.