14. september 2015 ble det avholdt kommunestyre- og fylkestingsvalg i Strand. Da ble det valgt representanter til kommunestyret i Strand og fylkestinget i Rogaland for perioden 2015 - 2019.

Valgstyret har godkjent 10 listeforslag til kommunestyrevalget 2015.

Møter

I kommunestyremøte 02.10.2019 ble Irene Heng Lauvsnes fra Høyre valgt til ordfører i Strand kommune - Bjørn Aril Veland fra Kristelig Folkeparti ble valgt til varaordfører.