Utgiftsdekning

I knappemenyene under finner du kommunen sin reglement for godtgjørelser og tilhørende skjema.