Forvaltningsutvalget

Forvaltningsutvalget ble valgt av kommunestyret 28.10.2015 og består av ni medlemmer med rangerte varamedlemmer. Forvaltningsutvalget er kommunestyrets utvalg for plansaker i samsvar med plan- og bygningsloven.

Forvaltningsutvalget er i tillegg kommunens lovutvalg og har myndighet til å ta avgjørelser i saker der kommunen med hjemmel i lover og forskrifter gjør vedtak om løyver, pålegg og rådighetsinnskrenkinger, så langt dette ikke spesielt er lagt til andre organ eller til rådmannen.

Forvaltningsutvalget har 7 - 8 møter i året. Møtene avholdes i kommunestyresalen, 3. etasje i Admi-senteret, Jørpeland. Tidspunkt for møter, sakskart og protokoller finner du i kommunens møteplan for politiske møter.

Flere detaljer om forvaltningsutvalgets oppgaver, ser du i denne oversikten (PDF, 270 kB)
 

Forvaltningsutvalget har følgende medlemmer i perioden 2015 -2019:
Morten Næss, H, leder
Trond Hjorteland, KRF, nestleder
Erik Ødegård, H
(Camilla Rønnevik, SP - permisjon til juli 2017)
Leidulf Sigmundstad (til juli 2017)
Rannveig Melberg Larsen, KRF
Geir Heggland, FRP
Leif Nieuwejaar, AP
Rangnhild Tau Strand Oanes, AP
Snorre Walde, BTN

Varamedlemmer for H, KRF, SP, V:
 (Leidulf Sigmundstad, SP - medlem til juli 2017)
2. Carleen Hettervik, V
3. Jakob Langvik, KRF
4. Leif Ove Voster, H
5. Elisabet Lerstøl Oftedal, H

Varamedlemmer for FRP:
1. Kristin Sølvberg
2. Olav Inge Dyvik
3. Petter Korneliussen

Varamedlemmer for AP:
1. Karl Stokka
2. Mona Tjensvold
3. Egil Tjensvold
4. Nina Tvedt

Varamedlemmer for BTN, MDG og SV
1. Wigdis Strøm Kalsås, SV
2. Geir Magnus Tysdal, BNT

 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Politisk sekretariat
Leder: Geir Bolme Besøksadresse: Rådhusgt 2a
Boks 115, 4126 Jørpeland
E-post : geir.bolme@strand.kommune.no
Telefon
: 51743004

Faks
: 51743001
Mobil
: 97585565