Formannskapet

Formannskapet ble valgt av kommunestyret i konstituerende møte 28.10.2015 og består av ni medlemmer med rangerte varamedlemmer.

Medlemmene og varamedlemmene i formannskapet må være faste kommunestyrerepresentanter. Ordføreren leder møtene i formannskapet og varaordføreren er ordførerens stedfortreder.

Formannskapet skal bl.a. ivareta kommunens interesser og ansvar innen følgende saksområder: Økonomi, drift, investeringer, kommunalplanlegging, samferdsel og næringsutvikling.

Formannskapet har 7 - 8 møter i året. Møtene avholdes i kommunestyresalen, 3. etasje i Admisenteret, Jørpeland. Tidspunkt for møter, sakskart og protokoller finner du her

Flere detaljer om formannskapets oppgaver i denne oversikten (PDF, 282 kB)


Formannskapet har følgende medlemmer i perioden 2015 - 2019:
Irene Heng Lauvsnes, H, ordfører
Astrid Norland, KRF, varaordfører
Kristoffer Amdal, H
Alf Henning Heggheim, SP
Bjørn Aril Veland, KRF
Petter Korneliussen, FRP
Helge Steinsvåg, AP
Torhild Pedersen, AP
Jan Erik Brattelid, SP

Varamedlemmer for H, KRF, SP, V:
1. Erik Rydningen Nyman-Apelset, V
2. Elisabet Lerstøl Oftedal, H
3. Sveinung Fjelde, KRF
(4. Camilla Rønnevik, SP - permisjon til juli 2017)
5. Sveinung Langvik, H

Varamedlemmer for FRP:
1. Kenneth Eriksen Austrheim
2. Geir Heggland

Varamedlemmer for AP:
1. Leif Nieuwejaar
2. Wibecke Bøe Helland
3. Arvid Håheim
4. Karl Stokka

Varamedlemmer for BTN, MDG og SV
1. Snorre Walde, BTN
2. Wenche Barka, MDG
 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Politisk sekretariat
Leder: Geir Bolme Besøksadresse: Rådhusgt 2a
Boks 115, 4126 Jørpeland
E-post : geir.bolme@strand.kommune.no
Telefon
: 51743004

Faks
: 51743001
Mobil
: 97585565