Administrasjonsutvalget

Adminstrasjonsutvalget skal ivareta kommunens interesser og ansvar i alle prinsipielle saker som regulerer forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og alle ansatte i kommunen.

Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer samt tre representanter fra de ansatte.

Arbeidsgiverrollen er en del av politikernes styringsrolle rettet mot kommunen som organisasjon. Dette innebærer at politikerne skal forholde seg til de representantene som skal iverta de ansattes interesser. Dette i motsetning til ombudsrollen som er rettet mot innbyggerne i kommunen.

Utvalgets hovedoppgave er å vedta og påse at planer for det personalpolitiske området, som personalpolitisk plan, likestillingsplan, lønnspolitisk plan m.fl. blir fulgt opp.

Administrasjonsutvalget har vanligvis fire møter pr. år. Møtene holdes i kommunestyresalen, 3. etasje i Admisenteret, Jørpeland.

Administrasjonsutvalget har følgende medlemmer i perioden 2015 - 2019:

Medlem Parti Rolle Mobil
Astrid Norland KRF leder 99448229
Alf Henning Heggheim SP nestleder 48278857
Irene Heng Lauvsnes H 91611067
Kristoffer Amdal H 91598044
Bjørn Aril Veland KRF 92238008
Petter Korneliussen FRP 97671521
Helge Steinsvåg AP 48055551
Torhild Pedersen AP 92869156
Jan Erik Bratteli SV
Inger Wagle ansatterepresentant, FF 91188602
Bjørn Gisle Lyse ansatterepresentant, UDF 90583053
Ivar Nerhus ansatterepresentant, Delta 90726136

 


 

  

 


   

Sist endret 08.09.2016
Fant du det du lette etter?
Irene Heng Lauvsnes

Irene Heng Lauvsnes

Ordfører
Telefon : 51743005
Mob: 91611067
E-post :  

 

Kontakt

Politisk sekretariat
Leder: Geir Bolme Besøksadresse: Rådhusgt 2a
Boks 115, 4126 Jørpeland
E-post : geir.bolme@strand.kommune.no
Telefon
: 51743004

Faks
: 51743001
Mobil
: 97585565