Koronavirus

Koronaregler i Strand fra 05.02.2021

Oppdatert 05.02.2021
 

Koronavirus - informasjon  - her finner du også smittestatus

Grunngitte spørsmål og interpellasjon

Skjema må sendes inn senest 5 virkedager før aktuelt møte.