Politisk organisering - klikk på boksene for å få vite mer

Kommunestyret 2019-2023Klageutvalget 2019-2023Kontrollutvalget 2019-2023Administrasjonsutvalget 2019-2023Forliksrådet 2017-2020Frivilligsentralen, styret, 2019-2023Klagenemnd for eiendomsskatt 2019-2023Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2019-2023Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt 2019-2023Samarbeidsutvalg for skolene 2019-2023Ungdomsrådet 2019-2020Valgstyret 2019-2023Allservice A/S 2019-2023Fjordvegen IS 2019-2023IVAR IKS 2019-2023Kommunenes Sentralforbund (KS) 2019-2023Oppnevningsutvalg for konfliktrådsmeklere 2019-2023Rogaland Brann og Redning IKS 2019-2023Ryfylke Friluftsråd 2019-2023Ryfylkemuseet IS 2019-2023Tryggheim Strand A/S, styret, 2019-2023Avanti A/S 2019-2023Jørpeland Utviklingsselskap A/S 2019-2023Lyse A/S 2019-2023Preikestolstiftelsen A/S 2019-2023Rogaland kontrollutvalgssekretariat 2019-2023Ryfylke IKS (Ryfylkerådet) 2019-2023Styringsgruppe for bedriftsutvikling i Ryfylke 2019-2023Vannområdeutvalget i Ryfylke 2019-2023Fellesrådet for menighetene 2019-2023Interkommunalt arkiv i Rogaland (IKA) 2019-2023KF Skolen AS 2019-2023Lysefjorden Utvikling A/SReisemål Ryfylke A/S 2019-2023Rogaland Revisjon IKSRyfylke vinterlandbruksskole 2019-2023Stiftelsen Tou Brug 2019-2023