Varsel om oppstart reguleringsarbeid - Idse

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for et hytteområde i Kjeksevåg på Idse

Det er igangsatt arbeid med reguleringsplan for et område på Idse slik det fremgår av vedlagte annonse.