Varsel om oppstart detaljreguleringsplan 1130201407 Vosterkrossen

Flybilde av Vosterkrossen - Klikk for stort bildeVarsel om oppstart av reguleringsarbeid i Vosterkrossen.

 Formålet med planen er å legge til rette for nytt boligområde med adkomst. Se vedlagt annonse fra Jærconsult.