Varsel om oppstart av reguleringsplan for småbåtanlegg på Tungland

 SK Langeland as har varslet oppstart av plan 1130201408 småbåtanlegg på Tungland som det fremgår av vedlagte annonse.