Varsel om oppstart av reguleringsarbeid - Kjeksevåg

Det er igangsatt arbeid med reguleringsplan for område ved Kjeksevåg plan 1130201402 Hytter på del av 63/55, slik det fremgår av vedlagt annonse.