Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Klippen gnr./bnr. 44/640 m.fl. , Fjelde

Klikk for stort bildeVarsel om oppstart av reguleringsarbeid for Klippen gnr./bnr. 44/640 m.fl. , Fjelde. Formålet med planen er å legge til rette for nytt skolebygg. Se vedlagte annonse fra Arkitektkontoret Vest AS.