Varsel om oppstart av reguleringsarbeid - Barkved 43/13 mfl

Det er igangsatt reguleringsarbeid for nytt boligområde på Gnr.43 Bnr.13 mfl på Barkved. Se vedlagt annonse fra Jærconsult.