Varsel om oppstart av planarbeid i vestre del av Tau sentrum

Klikk for stort bildeLink Arkitektur AS har varslet oppstart av plan 1130201501 detaljregulering for Tau sentrum vest som det fremgår av vedlagte kart og annonse.