Varsel om oppstart av planarbeid i vestre del av Tau sentrum

Klikk for stort bilde Link Arkitektur AS har varslet oppstart av plan 1130201501 detaljregulering for Tau sentrum vest som det fremgår av vedlagte kart og annonse.