Varsel om oppstart av planarbeid i Nedre Barkvedvegen

Klikk for stort bildeOppstart av reguleringsarbeid, plan 1130201505 Detaljregulering for Gnr.44 Bnr.23 med flere, Nedre Barkvedvegen

 

Ramp Arkitekter as har varslet oppstart av reguleringsarbeid for et område ved Nedre Barkvedvegen på Jørpeland slik det fremgår av vedlagte annonse.