Varsel om oppstart av detaljregulering i Skarbekken felt B2 og B4

Klikk for stort bildeOppstart av reguleringsarbeid, plan 1130201503: Skarbekken del B2 og plan 1130201504: Skarbekken del B4

 

Dimensjon Rådgivning as har varslet oppstart av reguleringsarbeid for to delområder av områdeplanen for Skarbekken på Jørpeland slik det fremgår av vedlagte annonse.