Strand kommune vil bli en mer attraktiv kommune!

Strand kommune er nå i gang med revidering av næringsplan, kulturplan og reiselivsplan, og vi ønsker dine innspill. Planene skal til politisk behandling i starten av 2023.

Planprosessene går samtidig og vi ønsker en bred involvering. Det blir avholdt møter med næring, handel og frivillige i løpet av høsten. Det vil i tillegg gjennomføres undersøkelser blant næringsdrivende, innbyggere, frivillige og  fritidsboende.

Sendes til

Åpne innspill kan i tillegg sendes til postmottak@strand.kommune.no og merkes med den aktuelle planen innen 1. november.

Kontaktpersoner

Kontaktperson på kulturplanen er: Kulturleder Åshild Hus Tlf. 91817728.

På reiselivsplanen: Mulighetsutvikler Elin Aa. Rossemyr Tlf. 48446793

På næringsplanen: Ryfylke IKS Birger Haraldseid Tlf. 90893186.

 

Bilde av fjelltopp med steindekorasjon - Klikk for stort bilde

  Link til eksisterende planer


⇒ Næringsplan

⇒ Kulturplan

⇒ Reiselivsplan