Varsel om gress- og lyngbrannfare

Meteorologisk institutt (yr.no og varsom.no) har oppgradert til orange farevarsel om gress- og lyngbrannfare i vårt distrikt. 

Les varselet på varsom.no 

 

Søknad om etablering av akvakulturanlegg - Kvera

Sterling White Halibut AS søker om løyve jf akvakulturloven, til etablering av ny oppdrettslokalitet for produksjon av kveite ved Kvera.

Omsøkt volum er på 5 460 tonn maksimal tillatt biomasse.  Konsesjonsbehandlingen blir gjennomført av Rogaland Fylkeskommune, Næringsavdelingen. Kommunen er uttaleinstans etter plan- og bygningsloven.

 

Merknader til søknaden sendes til Strand kommune, Pb 115, 4126 Jørpeland eller til e-post innen 20. desember.

Kvera_Google Earth_lokasjon (PDF, 951 kB)

Kvera_Dybdeprofil (PDF, 96 kB)

Kvera_Sjøkart_lokasjon_nær (PDF, 62 kB)

Kvera_Sjøkart_lokasjon_oversikt (PDF, 888 kB)

Kvera_Kommunekart_lokasjon (PDF, 4 MB)

Kvera_Forhåndsuttalelse 24-01-2020 (PDF, 702 kB)

Kvera_Forundersøkelse Kværa - Sterling White Halibut_DNV GL rapport nr 2019-4123 (PDF, 2 MB)

Kvera_Oversikt av bunnkabel i Fjordsystemet (PDF, 218 kB)

Sterling White Halibut - Kvera (PDF, 53 kB)

Kvera_Strømmålinger ved Kværa DNV GL 2019-4114 endelig 24-01-2020 (PDF, 6 MB)

Kvera_Tillatelse_til_akvakultur_i_flytende_eller_landbasert_anlegg_1782978 (PDF, 267 kB)