Reguleringsplan til offentlig ettersyn - RV 13 Vatne - Skreppeneset

Forslag til reguleringsplan for endring av riksvegen med tunnel langs Tysdalstraen er lagt ut til offentlig ettersyn frem til 26.04.10. Planen omfatter ny tunnel langs store deler av Tyssdalsvatnet og tilpasning til eksisterende trase på Vatne, herunder endringer i avkjørsler med mer samt områder for permanent og/eller midlertidige massedeponiområder.

Uttalelser til planforslaget sendes til Strand kommune, postboks 115, 4126 Jørpeland eller postmottak@strand,kommune.no innen 26.04.10.


Komplette saksdokumenter kan ses i Strand kommune, plan og forvaltning, Rådhusgate 2B.