Reguleringsplan til offentlig ettersyn - del av 61/5, 10 m.fl., Kvalvåg

Reguleringsplan for hytter, gn 61/5 og 10 m.fl., Kvalvåg. Planen gjelder økning av antall hytter i området fra 23 til 30 og justering av vegsystem med mer.