Planstrategi 2016 - 2020

Forside på planstategi 2016 - Klikk for stort bilde

Rådmannen har utarbeidet et forslag til planstrategi 2016-2020. .

 

Planstrategien belyser utviklingstrekk, utfordringer og planbehov, eventuelt utredningsbehov i kommunen. Planstrategien legger ikke opp til revisjon av kommuneplanen for Strand.

Begrunnelsen er at Rådmannen mener at gjeldene kommuneplan gir gode rammer for videreutvikling av kommunen. Samtidig viser planstrategien at det er behov for flere nye planer i tillegg til revisjon av gjeldene planer.

Rådmannen mener derfor at det er viktigere å prioritere sentrale  temaplaner, kommunedelplaner og områdeplaner fremfor en full revisjon av kommuneplanen