Oppstart av navnesak for Kråkevoll/Krogevoll med flere

Kartverket har opprettet navnesak for Kråkevoll/Krogevoll samt flere navn som har skrivemåtestatus «foreslått» i Sentralt stedsnavnregister (SSR)

Saken er sendt Strand kommune på lokal høring, se vedlegg.

Strand kommune ber om at merknader blir sendt til Strand kommune Plan og Forvaltning, Postboks 115, 4126 JØRPELAND eller e-post innen fredag 19. august 2022.
 

Brev kartverket (PDF, 229 kB)

Navneliste (PDF, 237 kB)