Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Offentlig ettersyn - Stangeland Maskin AS, søknad om utslippstillatelse for Dalen pukkverk, Strand kommune

Stangeland Maskin AS søker om utslippstillatelse for Dalen pukkverk i Strand kommune. Det søkes om utslipp av overvann fra steinbrudd og sandtak til Dalavatnet, utslipp av prosessvann til Dalavatnet samt utslipp av støv og støy.  Statsforvalteren ber om opplysninger om spesielle lokale forhold, naboer m.v. som det bør tas hensyn til ved saksbehandling av søknaden. 

Søknaden er også lagt ut til høring på Statsforvalteren i Rogaland sine nettsider under "Miljø og klima" og "høyringar". Uttalelser fra interesserte sendes Statsforvalteren i Rogaland, postboks 59 sentrum, 4001 Stavanger, eller epost innen 4 uker fra kunngjøringsdato.

Offentlig ettersyn - søknad om utslippstillatelse fo(1633016) (PDF, 2 MB)

Søknad utslippstillatelse pukkverk og sandtak Dalen (1633524) (PDF, 3 MB)