Offentlig ettersyn – søknad om tillatelse etter forurensningsloven

Etablering av fabrikk for produksjon av skogsmelasse og pellets Fiskå industriområde.

Norsk Skogsmelasse AS har søkt Statsforvaltaren i Rogaland om utsleppsløyve etter forureiningslova for nytt anlegg på gnr. 7 bnr. 5 i Strand kommune.

 

 

 

 

 

Søknaden gjeld etablering av fabrikk for produksjon av skogsmelasse og pellets.

Anlegget blir plassert i tilknyting til Fiskå Mølle sitt eksisterande anlegg på Fiskå industriområde.

 

Skogsmelasse er sukkerstoff som vinnes ut frå trevirke. Prosessen går ut på å koke treflis under høgtrykk, slik at det blir utløyst ein reaksjon som gjer det mogleg å skilje ut sukkerstoff frå treflisa. Skogsmelassen blir brukt som ingrediens i dyrefôr, og restproduktet blir brenselpellets.

 

Merknader til søknaden sendes til Statsforvaltaren i Rogaland, postboks 59 sentrum, 4001 Stavanger eller e-post innan 06.08.2021.

Norsk Skogsmelasse AS - Søknad om tillatelse (PDF, 218 kB)

powerpoint presentasjon prosjekt (PDF, 4 MB)

Søknad utslippstillatelse nyetablering virksomhet

Tilbakemelding ytterligere opplysninger søknad utslipstillatelse (PDF, 220 kB)

Tilleggsopplysninger vedr søknad om utslipp med kommunen (PDF, 2 MB)