Offentlig ettersyn plan nr. 1130201305, detaljplan for Fjordhagen

Klikk for stort bildePlanen tilrettelegger for bolig, område for tjenesteyting, kurssted, småbåtanlegg, veg med tilhørende funksjoner. I tillegg inngår eksisterende boliger og fritidsboliger i planen.

(Se vedlagte plandokument)

Eventuelle merknader sendes innen 17.01.14 til:

Strand kommune, postboks 115, 4126 Jørpeland.

eller

E-post: postmottak@strand.kommune.no