Offentlig ettersyn plan 12-4 Gnr.63 Bnr.111, Idse

Planen omfatter 5 nye fritidsboliger i tillegg til de 4 eksisterende på gn 63/111. planen omfatter i tillegg adkomstveg, felles parkeringsplass, felles småbåthavn, eksisterende og nytt naust og boder samt friluftsområder.

 

 

Planen er til offentlig ettersyn fra 01.11 til 13.12.13. eventuelle merknader sendes til Strand kommune, postboks 115, 4126 Jørpeland innen 13.12.13.

e-post: postmottak@strand.kommune.no