Offentlig ettersyn av reguleringsplan for hytter på gn 63/55, Idse

Planen omfatter en del av gn 63/55 og enkelte eksisterende hytteeiendommer mellom Idsevegen og Nordledvegen på Idse. Området foreslås regulert til hytteformål med tre eksisterende og seks nye hytter.

Eventuelle uttalelser sendes innen 07.01.15 til Strand kommune, postboks 115, 4126 Jørpeland. e-post: postmottak@strand.kommune.no