Offentlig ettersyn av plan for "Klippen" - nytt skolebygg med mer, plan 1130201406

Klikk for stort bilde

Strand kommune har lagt forslag til detaljreguleringsplan for nytt skolebygg på Klippen til offentlig ettersyn. Klippens eksisterende lokaler omfattes også av planen.

Planen omfatter et område nord for Fjelltunevegen mellom Fjellsvegen og  Fjelltun skole. Området foreslås regulert til privat tjenesteyting, skole, barnehage, forsamlingslokale med mer. 

Eventuelle uttalelser sendes innen 07.01.2015 til Strand kommune, postboks 115, 4126 Jørpeland eller som e-post: postmottak@strand.kommune.no eller som elektronisk høringsuttale.