Offentlig ettersyn av kommunedelplan for rassikring av rv 13 mellom Melkeråna og Årdal

Klikk for stort bildeStatens vegvesen har lagt forslag til kommunedelplan for rassikring av deler av rv 13 ut til offentlig ettersyn. Planen skal fastsette trase for rassikret veg. Deler av fremtidig tunnel ligger i Strand kommune.

Det blir åpent orienteringsmøte 27.10.2015 i Hjelmeland Samfunnshus.
 

Alle dokumentene i saken finnes på nettsidene til Statens vegvesen.
 

Eventuelle merknader og innspill kan sendes innen 18.11.2015 til Statens vegvesen Region vest, Askedalen 4, 6863 Leikanger, eller til firmapost@vegvesen.no
 

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til: Bjørn Åmdal, e-post: bjorn.amdal@vegvesen.no , tlf. 95033506.