Varsel om gress- og lyngbrannfare

Meteorologisk institutt (yr.no og varsom.no) har oppgradert til orange farevarsel om gress- og lyngbrannfare i vårt distrikt. 

Les varselet på varsom.no 

 

Offentlig ettersyn av Dalen steinbrudd, plan 1130201801

Strand kommune har lagt ut plan 1130201801, Detaljregulering for Dalen steinbrudd til offentlig ettersyn fram til 5.november 2018.

Planen er en endring av og utvidelse av nåværende reguleringsplan for området i Dalen. I nytt forslag er sandtaket sørøst for Dalavegen utvidet frem til vegen og steinbruddet nordvest for vegen er justert i forhold til tidligere regulert uttaksområde.

 

Eventuelle uttalelser sendes til Strand kommune innen 05.11.2018

 

Illustrasjon (PDF, 7 MB)

Profiler (PDF, 837 kB)