Offentlig ettersyn av boligområde ved Kvednanesvegen 75 på Tau, plan 1130201707

Strand kommune har lagt ut plan 1130201707, Detaljregulering for boligområde Kvednanesvegen 75 til offentlig ettersyn fram til 5. november 2018.

Planområdet er begrenset av parkeringsplassen på Kvednaneset og Kvednanesvegen og foreslås regulert til boligformål med tilhørende anlegg. Planen omfatter tre eksisterende boliger og 24 ny boliger fordelt på eneboliger, kjedehus og flermannsboliger.

 

Eventuelle uttalelser sendes til Strand kommune innen 05.11.2018