Offentlig ettersyn av boligområde mellom Skulebekken og Fiskånå

Klikk for stort bilde Plan 1130201310 Detaljregulering for boligområde mellom Skulebekken og Fiskånå

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for en samlet plan for bolig, vegsystem og lekeplasser innenfor planområdet. Det legges til rette for å ivareta eksiterende småhusbegyggelse og planen vil vise tomteinndeling og byggegrenser.

Planarbeidet er i samsvar med gjeldene kommuneplan og fører ikke til vesentlige, permanente virkninger på miljø og samfunn og arbeidet utløser derfor ikke krav om konsekvensutredning.

Planen ligger til gjennomsyn i Strand kommune, Rådhusgaten 2B, Jørpeland frem til 25.07.14.

Eventuelle merknader sendes til Strand kommune inne 25.07.14 på e-post postmottak@strand.kommune.no eller som elektronisk høringsuttale