Offentlig ettersyn av ny områdeplan for Skarbekken, plan 1130201904

 Ny områdeplan for Skarbekken, plan 1130201904 ligger ute til offentlig ettersyn fra 9. mars til 24 april 2010.

Planforslaget er en endring av nåværende områdeplan for fremtidige boligområder øst for Leitevegen på Jørpeland. Hovedformålet er å endre interne adkomstveger i boligområdene.

Forslaget ligger til gjennomsyn i Strand kommune, Rådhusgaten 2, Jørpeland.

 

Eventuelle merknader sendes innen 24.04.2020 til Strand kommune, postboks 115, 4126 Jørpeland eller e-post