Offentlig ettersyn av detaljregulering for testområde for undervannsteknologi i Nordmarka

Plan 1130202010 Detaljregulering Testområde for undervannsteknologi i Nordmarka ligger til offentlig ettersyn 07.04– 19.05.2021.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for et testområde for undervannsteknologi i sjøen utenfor Nordmarka næringsområde. Testingen skal omfatte både fastmontert utstyr og undervannsfarkoster. Planen vil legge rammer for utplassering av utstyr og installasjoner på sjøbunnen som minimum dybde med tanke på framkommelighet for skipstrafikk, samt krav til fjerning hvis testaktiviteten opphører. Planen skal også vurdere rammer for steinlegging av deler av sjøbunnen samt avgrensninger på hvor undervannsfarkostene kan ferdes. 

Plankart (PDF, 2 MB)

Planbestemmelser (PDF, 100 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 3 MB)

ROS-analyse (PDF, 182 kB)

 

Eventuelle merknader til forslaget må innen 19.05.2021 sendes til Strand kommune, postboks 115, 4126 Jørpeland eller på e-post: postmottak@strand.kommune.no .