Offentlig ettersyn av detaljregulering for Grødem steinbrott, plan 1130201911

 Strand kommune har lagt ut forslag til detaljregulering for Grødem steinbrott – plan 1130201911 – til offentlig ettersyn fra 19.06.2020 til 21.08.2020

Planforslaget omfatter et større område for uttak av stein øst for Holtavatnet på gn 2/3 på Grødem.
Adkomst til området er fra Velandsvegen, fv. 4666.
 

Forslaget ligger til gjennomsyn i Strand kommune, Rådhusgaten 2, Jørpeland.
 

Eventuelle merknader til forslaget må innen 21.8.2020 sendes til Strand kommune, postboks 115, 4126 Jørpeland eller på e-post.
 
 
 
Link til Journalpost (PS! bestemmelser og plankart i journalpost er erstattet med nytt plankart og nye bestemmelser)